Spanningen lopen verder op in Georgië

MOSKOU, 12 SEPT. De Georgische radicaal-nationalistische president Zviad Gamsachoerdia, die door de toenemende roep om zijn aftreden en een dreigende desertie van zijn Nationale Garde dagelijks meer in het nauw komt te verkeren, heeft de oppositie opgeroepen tot een “dialoog”, maar haar tegelijkertijd gedreigd met “harde maatregelen” als ze doorgaat met de “destabilisatie van het land”. De oppositiebeweging heeft de dialoog van de hand gewezen en aangekondigd alleen genoegen te zullen nemen met zijn vertrek.

Op een aanhankelijkheidsbetoging gisteren in Tbilisi, die volgens de oppositie was georganiseerd door de regering zelf die uit het hele land bussen zou hebben laten rijden om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen, verklaarde Gamsachoerdia dat “eengezindheid der burgers” geboden is. Hij zei bereid te zijn tot een gesprek met zijn tegenstanders maar niet te kunnen tolereren dat het centrum van Tbilisi met barricades geblokkeerd bleef. “Als de oppositie de wapens tegen ons opneemt, zullen we antwoorden”, aldus Gamsachoerdia. “Ik ben geen dictator. Ik ben voor het pluralisme. Maar de wet moet worden geëerbiedigd.” Leden van de vereniging "Ilja de Rechtvaardige' en de "Helsinki-groep', twee mantelorganisaties van Gamsachoerdia's nationalistische beweging, zijn ter ondersteuning van de president in hongerstaking gegaan.

Tegelijkertijd meldde de jeugdige oppositieleider Irakli Tsereteli, voorzitter van de eveneens extreem-nationalistische Partij voor de Bevrijding van Georgië, dat de tegenstanders van Gamsachoerdia zich hebben verenigd in een gezamenlijk "blok' dat onder de nominale leiding staat van voorzitter Nodar Natadze van het Volksfront. Natadze is een oudere professor in de filosofie en een gematigder nationalist. Bij de parlementsverkiezingen van vorig najaar en de presidentsverkiezingen van mei dit jaar werd hij verslagen door Gamsachoerdia en diens "Ronde Tafel-coalitie'. Gamsachoerdia werd toen met 87 procent van de stemmen gekozen als het eerste Georgische staatshoofd. De eerlijkheid van deze verkiezingen is nooit fundamenteel aangevochten, al was het maar omdat een deel van de oppositie ze besloot te boycotten.

In deze sfeer van toenemende polarisatie begint ook de bewapende Nationale Garde een rol te spelen. Sommige eenheden hebben demonstratief Tbilisi verlaten en zich zo aan het gezag van de president onttrokken. De commandant van de Nationale Garde verklaarde gisteren voor de Russische televisie nadrukkelijk dat zijn eenheden “neutraal” zijn en alleen tot taak hebben de grenzen van de Kaukasische republiek te verdedigen.