Ritzen wil opnieuw fusie HBO-instellingen

ROTTERDAM, 12 SEPT. Minister Ritzen (onderwijs) wil veel minder, maar wel aanzienlijk grotere hogescholen. Hij vindt dat er op korte termijn een tweede fusiegolf in het hoger beroepsonderwijs moet komen. Met name de kleinere hogescholen, veelal pedagogische academies en hogere economische en administratieve opleidingen, zouden in grote hogescholen moeten opgaan. Daarna staan de hogescholen sterker tegenover de universiteiten, zo verwacht hij. Ook kan er dan tussen de hogescholen gemakkelijker een verregaande taakverdeling worden gerealiseerd.

Ritzen schrijft dit in het Hoger onderwijs- en onderzoekplan (HOOP) dat hij dinsdag aan het parlement aanbiedt. In het HOOP geeft Ritzen niet aan hoeveel hij met deze en verscheidene andere "doelmatigheidsoperaties' wil bezuinigen.

In 1984 begon de HBO-raad met een sanering van het scholenbestand in het hoger beroepsonderwijs. Tijdens deze operatie gingen ruim 400 scholen samen tot zo'n 80 hogescholen. Sinds de afronding van de operatie, eind jaren tachtig, is op veel plaatsen het fusieproces doorgegaan. Daarbij zijn verscheidene zeer grote hogescholen ontstaan. Volgens Ritzen gaat dat niet ver en niet snel genoeg. De minister verwacht dat de hogescholen zo'n nieuwe fusiegolf kunnen realiseren zonder dat dit hem wachtgeld kost.

De minister kondigt in het HOOP ook aan een groot aantal akkoorden en convenanten met de universiteiten en hogescholen te willen afsluiten. Zo wil hij vastleggen dat ze hun onderwijs vernieuwen, evenals de manier waarop dat moet gebeuren. Ritzen wil bovendien directer worden betrokken bij de kwaliteitsbewaking door de universiteiten en hogescholen. Ritzen wil vasthouden aan het zogeheten binaire stelsel. De scheidslijnen tussen universiteiten en hogescholen kunnen beter strak worden aangehouden, aldus de minister.