Rapport CRI: in Nederland 600 criminele bendes actief

DEN HAAG, 12 SEPT. In Nederland zijn ongeveer zeshonderd misdaadorganisaties actief. Zestig bendes opereren professioneel, zijn strak georganiseerd en hebben relaties met adviseurs uit de "bovenwereld', zoals notarissen en financieel deskundigen.

Dit concluderen deskundigen van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in een vertrouwelijk rapport onder auspiciën van de Centrale Politie Recherche Commissie (CPRC). Korpschef A.J. van Es van de politie in Zaanstad, voorzitter van de commissie, heeft dat vanochtend bevestigd.

Van de zeshonderd bendes zijn er ongeveer vierhonderd actief in de drugssmokkel- en handel. Verder houden ten minste driehonderd bendes zich bezig met diefstallen en berovingen, tien groepen leggen zich toe op vrouwenhandel en vier op milieucriminaliteit.

Ruim driehonderd groepen bestaan voornamelijk uit Nederlanders; er zouden voorts 46 Turkse bendes actief zijn en veertien Surinaamse. Daarnaast zouden nog eens 149 bendes een gemengde samenstelling hebben.

De laatste inventarisatie van het aantal misdadige organisaties dateert van 1988. De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) kwam toen tot een aantal van tweehonderd criminele organisaties.

Commissievoorzitter Van Es houdt wel een slag om de arm over de conclusies van het rapport. “Het gaat om de best mogelijke schatting. Maar het blijft de vraag of we het allemaal goed gezien hebben.” Volgens hem kan niet gezegd worden dat er sprake is van een verdrievoudiging van het aantal bendes. De eerdere analyse was gebaseerd op vijf criteria, het nu uitgelekte onderzoek gaat uit van acht criteria. Hierbij moet gedacht worden aan kenmerken als een hiërarchische structuur met vaste taakverdeling, het witwassen van crimineel vermogen, omkoping van ambtenaren en werknemers van legale bedrijven en aanhet gebruik maken van dekmantelfirma's.

Volgens Van Es komt het rapport nu eerst in het "besprekingscircuit' waarin een passend beleid ontwikkeld moet worden ter bestrijding van de georganiseerde misdaad. “Een brede benadering van het probleem is nodig. Justitie en politie alleen kunnen dit niet oplossen. Er moet meer gedacht worden in termen van preventie en bestuurlijk optreden.”