Presentatie biografie Martens in warm nest

BRUSSEL, 12 SEPT. Het warm-nestgevoel. Dat gevoel overheerste gisteren bij de presentatie van het boek Omtrent Wilfried Martens (Le cas Martens) van Hugo de Ridder, tot vorig jaar politiek commentator van het katholieke dagblad De Standaard. Omringd door tal van politieke vrienden, onder wie vele ministers, kreeg de Belgische premier een politieke biografie aangeboden die, zoals het liberale Kamerlid Jean Gol in zijn inleiding opmerkte “leest als een politieroman”.

Van de partij was ook Martens Nederlandse collega Ruud Lubbers, die zei het boek achter elkaar te hebben uitgelezen. “Dan neem ik een beslissing: als ik het niet goed vind, gooi ik het weg, als ik het goed vind dan geef ik het weg.” In dit geval had hij zijn exemplaar cadeau gegeven aan Jacques Delors, die hij dinsdag bezocht, en die naar eigen zeggen “wel een beetje Nederlands begreep”.

Opvallende afwezigen op de bijeenkomst waren overigens Martens partijgenoten Mark Eyskens, de minister van buitenlandse zaken, en diens voorganger Leo Tindemans, ooit de meest populaire CVP-politicus in België. Maar Tindemans heeft een goed excuus: als Europarlementariër moest hij deze week in Straatsburg zijn. Maar ook socialistische politici - hoewel toch coalitiegenoten - waren niet te bekennen. Dat mag tekenend genoemd worden voor de sfeer in het Belgische kabinet.

Een van de meest onthullende feiten in De Ridders boek is de manier waarop in 1982 de devaluatie van de Belgische frank - met 8,5 procent - tot stand kwam. Dat gebeurde niet alleen op advies, maar ook met volledig medeweten van de particuliere bankier Hubert Detremmerie, directeur van de christelijke BAC. De eerder genoemde Jean Gol noemt het vanmorgen in Le Soir “verbijsterend” dat een dermate ingrijpende maatregel werd voorbereid zonder de minister van financiën (destijds Mark Eyskens). “Als een liberale minister iets dergelijks had opgezet, zou er waarschijnlijk een parlementscommissie zijn gevormd en zou de minister voor het Hof van Cassatie zijn gesleept”, vermoedt Gol.

En tegenover het socialistische dagblad De Morgen liet Gol weten: “Men zal moeten toegeven dat dergelijke informatie voor een privé-bankier bijzonder bruikbaar is. De feiten zijn inmiddels tien jaar oud, maar gezien de ernst van de onthullingen meen ik dat gedetailleerde vragen over het juiste verloop van die devaluatie nog gerechtvaardigd blijven.”

    • Frits Schaling