Premier Silajev dreigt met aftreden

MOSKOU, 12 SEPT. Binnen de nog geen drie weken oude interim-regering van de nieuwe Sovjet-Unie is een eerste conflict gerezen. Premier Ivan Silajev van het voorlopige kabinet heeft gisteren al met aftreden gedreigd als de Staatsraad onder leiding van Sovjet-president Michail Gorbatsjov en president Boris Jeltsin van Rusland hem maandag niet steunt.

Inzet van het meningsverschil is de machtspositie van Rusland. In een vergadering van het "economische comité' dat Silajev voorzit, uitte vice-premier Joeri Loezjkov gisteren kritiek op het confiscatiebeleid van Jeltsin. Volgens Loezjkov, tevens loco-burgemeester van Moskou en in het interim-kabinet verantwoordelijk voor de voedselvoorziening, zijn de decreten waarmee Jeltsin sinds de coup regeert “inbreuken op de bezittingen en rechten van de andere republieken, inclusief die van de Unie”. Loezjkov doelde daarbij met name op de naasting van alle grondstoffen en produktiemiddelen. Gisteren nog heeft Jeltsin per decreet alle olie- en gasbronnen tot bezit van de Russische federatie verklaard.

Silajev, die tevens premier is van Rusland, probeerde zich in de vergadering van het comité te verdedigen tegen deze aanval. Volgens Silajev doet Rusland wat de veertien andere republieken ook hebben gedaan en doen. Dat het beleid van Jeltsin harder aankomt wordt alleen maar veroorzaakt door de centrale rol die Rusland in het hele land speelt, met name in het management, aldus Silajev.

Op de achtergrond van de ruzie tussen Silajev en Loezjkov speelt ook een verschil van mening over de aard van het interim-kabinet. Silajev wil dat het "comité', zodra er een gemeenschappelijk economisch beleid is geformuleerd voor de hele Unie, plaatsmaakt voor een nieuwe regering. Loezjkov en Arkadi Volski, een van de drie vice-voorzitters van het comité en vertrouweling van Gorbatsjov, zien het kabinet een langer leven beschoren.

Silajev zei gisteren dat hij zijn ontslag maandag zou voorleggen aan de Staatsraad, het nieuw in het leven geroepen orgaan van de republikeinse regeringsleiders dat nu in feite fungeert als executieve macht in de Unie. In een kort vraaggesprek met het tv-journaal zei hij dat alleen de Staatsraad een beslissing kan nemen over zijn eventuele ontslag. In het vraaggesprekje hield Silajev tussen de regels door de mogelijkheid open dat het laatste woord over zijn vertrek nog niet is gezegd. “Ik hoop dat dit niet de laatste keer is dat u hier optreedt”, zei de presentatrice. “Dat hoop ik ook”, antwoordde Silajev.

    • Hubert Smeets