Nieuw bevel Mesic aan leger fel omstreden

LJUBLJANA, 12 SEPT. De Joegoslavische president Stipe Mesic heeft gisteren het leger opnieuw opdracht gegeven binnen 48 uur terug te keren in de kazernes. In de Oostkroatische regio Baranja mag het leger er 72 uur over doen. Mesic is gisteren echter wegens zijn opdracht fel aangevallen door zijn eigen plaatsvervanger, Branko Kostic.

Mesic, die vorige week het leger al tevergeefs de opdracht gaf naar de kazernes terug te keren, beschouwt de weigering van de legerleiding als “een militaire coup”. Hij waarschuwde gisteren dat officieren die zijn bevel negeren voor de rechter zullen worden gebracht en herinnerde er aan dat hij in naam van het staatspresidium het vredesakkoord van de EG heeft ondertekend, waarin de onmiddellijke terugtrekking van het leger in de kazernes is vastgelegd.

De Joegoslavische vice-president, Branko Kostic, verklaarde gisteren in Belgrado dat Mesic als individueel lid van het staatspresidium niet over de bevoegdheid beschikt het leger bevelen te geven: alleen het acht leden tellende staatspresidium kan als collectief het leger opdrachten geven. Volgens Kostic, het enige lid van het staatspresidium dat tegen het EG-vredesakkoord heeft gestemd, “manipuleert Mesic de publieke opinie”.

Kostic kreeg gisteren steun van minister van defensie Veljko Kadijevic, die gisteren aankondigde het bevel van Mesic te zullen blijven negeren. Hij ontkende dat het leger in Kroatië met Servische nationalisten samenwerkt en eiste van Mesic dat de “illegale Kroatische eenheden” - de Kroatische Nationale Garde - worden ontwapend.

Ook gisteren gingen de gevechten in Kroatië door, ondanks vele lokale en nationale staakt-het-vurens. Hoewel de Kroatische media gisteren meldden dat de Kroatische Nationale Garde de slag om de autoweg Zagreb-Belgrado in haar voordeel heeft beslist, is de autoweg nog steeds voor alle verkeer gesloten. Erger nog: na een mortierbeschieting, even ten noorden van Zadar, van de strategisch al even belangrijke kustweg moest gisteren ook deze verkeersverbinding worden gesloten.

De Servische vice-premier, Budimir Kosutic, meldde gisteren dat Kroatië de oliepijpleiding van de Adriatische kust naar Servië heeft dichtgedraaid, als gevolg waarvan benzine in Servië schaars is geworden. De Kroatische regering besloot vorige maand de oliepijpleiding dicht te draaien als vergelding voor de Servische steun aan de Servische nationalisten in Kroatië. De Servische regering heeft in een brief de EG, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op de hoogte gesteld van wat zij “de plundering van de Servische economie” noemt.

    • Theo Engelen