Nierspecialisten AMC staken transplantaties

AMSTERDAM, 12 SEPT. De drie nierspecialisten van de afdeling kindergeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam voeren voorlopig geen niertransplantaties uit. De werkdruk is volgens de artsen zo hoog dat “goede medische zorg rond de operatie niet meer is te garanderen.”

De drie kindernefrologen stoppen hun actie zodra het AMC een vierde nierspecialist aanstelt. Ze hebben daar bij de Raad van Bestuur van het AMC “herhaaldelijk op aangedrongen”, aldus D. Menzel, een van de artsen. “Het probleem speelt al jaren. Maar de directie zegt steeds dat er geen geld is.”

Een onderzoek begin dit jaar naar de werkdruk heeft nog eens aangetoond dat er vierde medewerker nodig is, zo zegt Menzel. Volgens een woordvoerder van de Raad van Bestuur was dat slechts een van de aanbevelingen uit het rapport. De Raad van Bestuur wil bekijken of de kindernefrologen een aantal taken kunnen afstoten naar andere afdelingen.

De kindernefrologen hebben de ouders in een brief op de hoogte gesteld van hun actie. “Het is verschrikkelijk dat we dit moeten doen maar we kunnen niet anders,” zegt Menzel. Sommige ouders hebben volgens haar boos gereageerd maar hadden wel begrip voor de overbelaste artsen. Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis worden kinderen waarvoor een nier beschikbaar komt, doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Het hoofd van de afdeling kindergeneeskunde zou daar al afspraken voor hebben gemaakt in de periode dat een van drie kindernefrologen ziek was. Het AMC verricht ongeveer drie niertransplanties bij kinderen per jaar.