Nederlandse Filmdagen

De elfde editie van de Nederlandse Filmdagen (18 t-m 26 september) wordt gekenmerkt door een verdere internationalisering van dit aan de Nederlandse film gewijde festival. Het grootste deel van het programma bestaat traditioneel weer uit een Jaaroverzicht (JO) van de gedurende het afgelopen jaar voltooide Nederlandse speelfilms, documentaires, korte films, opdrachtfilms en commercials (CO), die voor het overgrote deel meedingen naar een van de Grote Prijzen van de Nederlandse Film, de zogenaamde Gouden Kalveren.

Maar omdat de eigen filmproduktie kwalitatief, organisatorisch en (in mindere mate) kwantitatief niet meer los gezien kan worden van wat er in het buitenland gebeurt, kijkt het Utrechtse festival meer dan ooit over de grens. Evenals in het verleden zijn er dit jaar een overzicht van de prestaties van Nederlandse acteurs, regisseurs en cameralieden in het buitenland onder het motto Foreign Affairs (FA) en een bescheiden Indonesisch (IP) en Vlaams Panorama (VP) van recente produkties. Omdat de zuiderburen het zilveren jubileum van de filmsubsidiëring vieren, stelde Walter Provo (programmeur van het Gentse festival) een overzicht samen van 25 jaar Vlaamse Film (VF).

In de vele symposia, talkshows en andere discussiebijeenkomsten zal veel te doen zijn over de toekomst van de subsidiëring van de Nederlandse filmfondsen. Ter vergelijking werd een dossier samengesteld over werkwijze en resultaten van het filmbeleid in Denemarken, een Europees land met vergelijkbare problemen. Een en ander wordt begeleid door een filmprogramma Holland Meets Denmark (DK) en de Cinema Militanslezing door regisseur Henning Carlsen, wiens belangrijkste films te zien zijn (CM). Ook de grote Amerikaanse filmmaatschappijen, die de dienst uit maken in de Nederlandse bioscoopwereld, geven acte de présence met enkele van hun nieuwste films op een Amerikaanse Dag (VS).

De spiegelzijde van de internationalisering van de filmproduktie is een grotere aandacht voor regionale ontwikkelingen. Onder de titel Regionaal Acetaat (RA) beginnen de Filmdagen met een presentatie van films, oud en nieuw, professioneel en amateuristisch, uit de twaalf provinciën, waarbij Groningen het spits afbijt. Enkele recent herontdekte en gerestaureerde oude films worden vertoond onder de noemer Lost & Found (LF).

Ook de televisie krijgt steeds meer invloed op de Nederlandse filmsituatie. Kwalitatief hoogwaardige recente tv-produkties worden vertoond in de sectie Film & Televisie (TV). De doorbraak van het populaire Nederlandstalige tv-drama van het afgelopen jaar is het onderwerp van een nachtelijke marathon onder de naam Soap Zapp Night (SZ).

De retrospectieven van dit jaar zijn gewijd aan regisseur Erik van Zuylen (VZ), acteur Jeroen Krabbé (JK), de Belgische regisseur Harry Kümel (HK), de eveneens Belgische animator Raoul Servais (RS) en opdrachtfilmer Pim Korver (PK). Speciale aandacht is er voor de art direction, waaraan de vakprijs van de Gouden Kalveren dit jaar is gewijd. Hoofdredacteur Mart Dominicus van Skrien (SK) praat dagelijks met Nederlandse decorontwerpers en in Oud Amelisweerd is een tentoonstelling ingericht over dit onderwerp. De vooraanstaande art directors Ben van Os en Jan Roelfs, vooral bekend door hun werk voor Peter Greenaway, ontwierpen het affiche van de elfde Nederlandse Filmdagen.