Mitterrand wil spoedig beraad over kernwapens

PARIJS, 12 SEPT. President Mitterrand van Frankrijk wil zo spoedig mogelijk een bijeenkomst beleggen van de vier kernmogendheden in Europa over de veiligheid van de kernwapens. De Franse president zei dit gisteren tijdens een persconferentie, die vooral bedoeld leek om zijn geschonden imago weer wat op te vijzelen.

“Een bijeenkomst van de vier mogendheden met kernwapens in Europa lijkt me beslist noodzakelijk, zo spoedig mogelijk”, aldus Mitterrand, die wees op de onzekerheid die is ontstaan door de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie sedert de mislukte staatsgreep van 19 augustus. “Wat de onzekerheid die uit Moskou komt betreft, is het aan Moskou om uit te leggen hoe de situatie is, wie de zeggenschap heeft, waar de kernwapens zijn en waar ze heen zullen gaan, zodat ze onder strikt toezicht blijven”.

De president zei voorts te verwachten dat Slovenië en Kroatië volledig onafhankelijke staten zullen worden. Tot dusver heeft Frankrijk zich steeds verzet tegen de vooral in Duitsland levende wens om de twee republieken door de EG als zelfstandige staten te laten erkennen.

Mitterrand zei geen mogelijkheden voor de EG te zien om een vredesregeling in Joegoslavië af te dwingen. Europa kan alleen als bemiddelaar en verzoener optreden. Mocht er eventueel een buffermacht naar het land gestuurd moeten worden, dan is dat in de eerste plaats werk voor de Verenigde Naties.

Mitterrands persconferentie volgde op toenemende kritiek, vooral van de kant van de oppositie, op zijn optreden direct na de staatsgreep van 19 augustus in Moskou. Hij duidde de plegers van de staatsgreep direct aan als “de nieuwe leiders” en werd er vervolgens van beschuldigd het tempo van de ontwikkelingen in Europa niet meer te kunnen bijhouden. Volgens een opiniepeiling van het weekblad l'Express meent 61 procent van de Fransen dat de 74-jarige Mitterrand versleten is.

De president zegde verder toe dat Frankrijk niet de Oosteuropese landen in de weg zal staan die willen toetreden tot de Europese Gemeenschap. Hij voegde daar echter aan toe dat de twaalf huidige lidstaten dit jaar moeten verder gaan op de weg naar een politieke en monetaire unie.

Mitterrand zei de import van vlees uit Oosteuropese landen onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk te achten. De Nederlandse staatssecretaris van Europese zaken Dankert, die daarover met de Franse president had gesproken, zei gisteren in het Europese parlement te verwachten dat Frankrijk zijn verzet zal staken tegen handelsvoordelen voor Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije.

Mitterrands persoonlijke arts, Claude Gubler, zegt vandaag in een vraaggesprek met het blad Quotidien du Médecin, dat de president in goede gezondheid verkeert en dat hij alle mannen van die leeftijd zo'n fysieke toestand toewenst. (Reuter, AFP)