Missie van bedrijfsleven vertrekt naar Koeweit

ROTTERDAM, 12 SEPT. Twaalf Nederlandse bedrijven bezoeken van 6 tot 11 oktober Koeweit en Saoedi-Arabië om te proberen opdrachten in de wacht te slepen voor het herstel van Koeweit. De missie staat onder leiding van mr. J.P.M. Wolfswinkel, plaatsvervangend directeur op het ministerie van economische zaken.

De missie is een vervolg op het bezoek dat een ambtelijke delegatie onder leiding van staatssecretaris Van Rooy in juni van dit jaar bracht aan Koeweit en Saoedi-Arabië. De centrale bank van Koeweit sloot toen met een syndicaat van Nederlandse banken een kredietovereenkomst van twee miljard gulden. De banken hebben hun risico volldeig herverzekerd bij de Nederlandsche Credietverzekerings-Maatschappij (NCM). Aanvankelijk was het de bedoeling dat toen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zouden meereizen, maar in verband met de chaotische situatie in de regio werd daar toen nog van afgezien. Topambtenaar Wolfswinkel bezocht het gebied al in april van dit jaar in het kader van een eerste ambtelijke "fact finding-missie'.

In de delegatie die volgende maand vertrekt zijn vertegenwoordigers opgenomen van bedrijven in de milieu- en medische sector, natte bouw (havenwerken) en toeleveranciers ervan en van banken. EZ geeft geen namen.

Over de afwikkeling van claims van particulieren en ondernemingen die schade hebben geleden als gevolg van de Golfoorlog kan EZ nog geen nadere informatie geven. Eerder werd bekend dat 32 Nederlandse bedrijven voor 65 miljoen gulden aan schadeclaims hebben ingediend bij Economische Zaken. Een commissie van de Verenigde Naties in Genève is ingesteld voor de afhandeling van claims die allerlei landen hebben geïnventariseerd. Dit najaar zullen specialisten van die commissie zich beraden over de te volgen procedures.