Leger Italië naar Albanië

ROME, 12 SEPT. Ruim vijftig jaar na de bezetting door Mussolini's troepen gaan er opnieuw Italiaanse soldaten naar Albanië, maar nu met vreedzame bedoelingen. Zij zullen de distributie in de grootschalige hulpcampagne verzorgen, omdat de Albanese autoriteiten daar volgens Rome niet goed zelf toe in staat zijn.

Ongeveer 750 soldaten zullen, in uniform maar zonder wapens, in de loop van volgende week naar Albanië gaan. Zij zullen hun bases maken in de havens van Durrës en Vlorë, waar gedurende drie maanden dagelijks ongeveer 1.500 ton aan levensmiddelen en medicijnen uit Italië zal worden aangevoerd. De massale hulpcampagne, gericht op de maanden oktober, november en december, zou in de loop van volgende week op gang moeten komen.

In een poging een nieuwe exodus van bootvluchtelingen te voorkomen heeft Rome vorige maand voedsel en medicijnen toegezegd ter waarde van 125 miljard lire, ongeveer 190 miljoen gulden. Daarnaast geeft Italië financiële steun voor het drukken en verspreiden van nieuwe schoolboeken, en zijn er goedkope kredieten voor de Albanese industrie.

De Italiaanse soldaten zullen in Albanië ook verantwoordelijk zijn voor het transport, de opslag en de daadwerkelijke distributie. Er zullen ook twee noodhospitaals worden opgezet. Minister van defensie Rognoni zei dat het leger als enige in staat was om op korte termijn een hulpcampagne van deze omvang te verzorgen. Rognoni ontkende dat Rome wilde proberen een militaire basis in Albanië te krijgen.

Tien boten van de Italiaanse kustwacht en de politie zullen vanuit Albanese havens, samen met de Albanese politie, patrouilleren in de territoriale wateren van Albanië, om een nieuwe vluchtelingenstroom te voorkomen.

Inmiddels komen uit Albanië berichten dat een aantal van de Albanese militairen uit de laatste vluchtelingenstroom, die waren teruggestuurd door Italië met de verzekering van Tirana dat ze niet zouden worden berecht, toch zijn veroordeeld. Een actiegroep, het Forum voor de buitenlandse gemeenschap in Italië, heeft gezegd dat in verscheidene steden jonge soldaten zijn veroordeeld tot een aantal maanden celstraf.

Gisteren is een Albanese delegatie in Rome aangekomen om te praten over economische hulp. Zij heeft ook een ontmoeting gehad met de leiders van grote Italiaanse ondernemingen. Een eerste resultaat hiervan is dat de oliemaatschappij Agip een akkoord heeft gesloten, voor 25 jaar, voor het zoeken naar aardolie voor de kust van Albanië.

    • Marc Leijendekker