Kritiek directie: "Muziekcentrum Eindhoven trekt te weinig bezoekers'

EINDHOVEN, 12 SEPT. Het volgend jaar te openen Muziekcentrum in Eindhoven zal te weinig bezoekers trekken. Daardoor zal de gemeente een groter jaarlijks subsidie dan de nu uitgetrokken 4,5 miljoen moeten geven. Doordat het Brabants Orkest bovendien op basis van een contract met de gemeente de hoofdbespeler van het centrum wordt, zal de toekomstige directie in haar programmering te zeer worden beperkt. Deze kritiek heeft interim-directeur P. de Rooij van het muziekcentrum geuit.

De Eindhovense wethouder van cultuur J. van der Veen noemt de uitlatingen van De Rooij "nauwelijks onderbouwde veronderstellingen'. Hij meent dat het juist de taak van de directie van het centrum is om met een dusdanig ondernemersplan te komen dat de exploitatie wel haalbaar is. “De Rooij hoeft niet met gekruiste armen te blijven staan, maar in de onderhandelingen met het Brabants Orkest tot dusdanige zaken zien te komen dat de door hem gevreesde gevolgen worden voorkomen.”

Volgens De Rooij, die dit najaar zijn functie zal overdragen aan een nog te benoemen directeur, is de gemeente met de veronderstelling dat het Muziekcentrum 132.000 bezoekers zal gaan trekken veel te optimistisch. De Rooij meent dat het er hooguit 80.000 zullen worden. “Dat is”, zegt Van der Veen, “een kwestie van gissen. Het gaat er juist om dat we elkaar in het Zuiden met het Muziekcentrum dusdanig omhoog stuwen, dat we steeds meer bezoekers zullen gaan trekken. Als blijkt dat de randvoorwaarden niet voldoende zijn, dan is er altijd nog de mogelijkheid dat de raad van commissarissen terugkomt bij de gemeenteraad, die dan zal moeten bekijken of de subsidie moet worden aangepast.”

De gemeente, aldus Van der Veen, gaat uit van een "graduele opbouw' van het bezoekersaantal en zou in het eerste seizoen 1992-1993 al rekening hebben gehouden met 80.000 bezoekers. “De subsidie voor het eerste jaar”, aldus Van der Veen, “zal niet volledig worden opgemaakt, waardoor er reserves worden gekweekt, die waarschijnlijk voldoende zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.”

Rond de bouw van het Muziekcentrum in Eindhoven, dat inmiddels de naam kreeg van Frits Philips, is in de afgelopen jaren al de nodige opschudding geweest. De kosten ervan bleken vorig jaar al meer dan verdubbeld te zijn: van 31,5 tot 64,5 miljoen gulden. Het centrum krijgt twee zalen van respectievelijk 1300 en 450 zitplaatsen.