Kabinet wil mestbeleid verder aanscherpen

DEN HAAG, 12 SEPT. Het kabinet heeft vanochtend een aantal maatregelen tot verscherping van het mestbeleid aangekondigd, die tot een woedende reactie bij het Landbouwschap hebben geleid. De maatregelen zijn erop gericht verdere uitbreiding van de mestproduktie te voorkomen. Verder bereidt het kabinet wettelijke bepalingen voor die het mogelijk maken vanaf 1995 de veestapel in te krimpen.

De ministers Bukman (landbouw) en Alders (milieubeheer) brachten het Landbouwschap en enkele andere agrarische organisaties vanochtend op de hoogte van de kabinetsvoornemens die zijn opgenomen in de volgende week te presenteren begroting. Voorzitter J. Mares van het Landbouwschap verweet het kabinet daarna dat het “in paniek handelt”. Hij denkt dat het klimaat voor overleg met de boeren “is verziekt”. De maatregelen zullen door de bedrijven niet worden geslikt. “Ik kan me niet indenken dat de bedrijven hieraan zullen meewerken”, aldus Mares. Hij voelt zich door minister Bukman op het verkeerde been gezet, omdat deze het Landbouw schap zou hebben toegezegd dat over eventuele maatregelen eerst zou worden overlegd.