Joods Nieuwjaar

Op de buitenlandpagina van NRC Handelsblad (9 september) werd - in groot formaat - een foto gepubliceerd van een aantal orthodoxe joden met grote messen in hun hand. Uit het onderschrift bleek dat op "Ouderjaarsdag' het gebruik van messen geluk en voorspoed zou brengen.

De foto was afkomstig van AFP en, volgens een mededeling van de fotoredactie van deze krant gold dat ook voor het onderschrift. - Het joodse Nieuwjaar, dat gisteren en vandaag gevierd wordt kent geen begrip "Oudejaarsdag'. - Joods Nieuwjaar zijn dagen die zich kenmerken door persoonlijke bezinning en inkeer. Per definitie kunnen messen hierbij geen enkele rol spelen: integendeel - in de periode tussen Nieuwjaar en Grote Verzoendag worden joden geacht elkaar vergiffenis te vragen voor daden die de ander schade zouden hebben kunnen berokkenen. Het is dus een periode van zowel innerlijke als sociale vrede.

    • Drs. J. Moëd