Gifwijk in Dieren wordt gesloopt

RHEDEN, 12 SEPT. De commissie ruimtelijke ordening en milieu van de gemeente Rheden is gisteravond akkoord gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders om dertig woningen in de gifwijk Het Zandgat in Dieren te slopen.

De gemeente ondersteunt daarmee officieel de mening van de provincie Gelderland die van de oude vuilstort een afgewerkte stortplaats wil maken. Ook de bewonerscommissie ging eerder deze week onder voorwaarden akkoord. Goede oplossing voor de achterblijvende randbewoners en medewerking bij het vinden van gelijkwaardige huisvesting in Dieren behoren tot de eisen. Het Zandgat is gebouwd op een voormalige vuilstort. Bodem en grondwater zijn zo ernstig verontreinigd dat gedeeltelijke sanering nodig is.