Filosofie

De Leidse filosoof prof. dr. H. Philipse doet het voorkomen alsof de verplicht centrale plaats van de filosofie in de universiteit door een ingreep van de overheid is teloorgegaan: “Blijkbaar wilde men de universiteiten niet nopen de genoemde doelstelling (bevordering van het inzicht in de samenhang der wetenschappen) te realiseren” (NRC Handelsblad, 7 september).

De filosofen hebben echter zelf in hun Centrale Interfaculteiten de genoemde doelstelling verwaarloosd. Vrijwel nergens hebben de universitaire filosofen tussen 1960 en '80, toen ze daartoe de kans hadden, iets weten te maken van het idee van de wijsbegeerte als integrerend element dat inzicht geeft in de samenhang van de verschillende vakwetenschappen. In de loop van de jaren zeventig werd duidelijk dat men ten departemente overwoog deze Centrale Interfaculteiten die hun naam allerminst verdienden om te zetten tot wat ze nu zijn. De filosofen hebben de verandering lijdzaam over zich heen laten komen. Met een krachtig protest hadden ze zeker kans gemaakt.

Het argument van Philipse dat "wijsgeren in domineesland kennelijk niet welkom zijn' is niet goed gefundeerd. Indien een representatief aantal wetenschappelijke personeelsleden van alle CIF'en in Nederland rondom 1980 unaniem had verklaard de bestaande vorm van deze Centrale Faculteit tot elke prijs te willen behouden en indien deze filosofen vervolgens, wetend welke dreiging hun boven het hoofd hing, ook feitelijk alsnog iets gerealiseerd hadden van deze inzicht-in-de-samenhang-bevorderende taak van de filosofie, dan zou Philipse wat dit betreft geen aanleiding hebben gevonden voor zijn betoog.

    • H.S. Verbrugh