Clark Clifford tegen Congres: ik wist van niets over BCCI; U hebt 10 jaar met ze in bed gelegen en hooguit een aai over uw rug gehad?

WASHINGTON, 12 SEPT. De invloedrijke Washingtonse advocaat Clark Clifford heeft op een hoorzitting van het Congres volgehouden nooit te hebben geweten dat de bank waar hij de leiding had, First American Bankshares, in het geheim werd beheerst door de van grootscheepse fraude betichte Bank of Credit and Commerce International (BCCI).

Het enige dat Clifford gisteren tegen de commissie voor het bankwezen van het Huis van Afgevaardigden wilde toegeven was dat hij “een beoordelingsfout” had gemaakt toen hij destijds had besloten "chairman' van First American te worden.

De commissie voelde de 84-jarige Clifford, eminence grise van de Democratische partij, adviseur van vele president en oud-minister van defensie, stevig aan de tand over de relaties tussen First American en BCCI. Ook Cliffords partner in de advocatuur en president-directeur van First American, Robert Altman, werd gehoord.

“Ik had op de een of andere manier moeten merken dat er iets niet in orde was. Maar ik merkte het niet”, zei Clifford in zijn eerste publieke verklaring over de affaire. “Wij zijn kennelijk bedrogen.”

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, beweerde in juli dat BCCI in het geheim de controle over First American had verworven via een groep stromannen uit het Midden-Oosten. Die zakenlieden kochten de aandelen First American via een holdingmaatschappij (Credit and Commerce American Holdings) op Curaçao, BCCI leende hen het geld met de aandelen First American als onderpand.

Clifford vertelde de commissie evenwel dat BCCI geen enkele invloed had op het beleid van de grootste bank in de regio Washington. “U heeft mijn woord onder ede. Wij hebben ons voor besluitvorming nooit tot BCCI gewend.”

Een rapport van de banken-commissie beschuldigde de in Luxemburg gevestigde, door Abu Dhabi gecontroleerde BCCI ervan wel degelijk de dienst uit te maken bij First American. Clifford en Altman hadden de Federal Reserve er destijds van overtuigd dat de kopers van die bank geen handlangers van BCCI waren. BCCI had zelf eerder een poging gedaan First American in handen te krijgen, maar dat had de Fed, die BCCI allang niet geheel vertrouwde, verhinderd.

De meeste commissieleden toonden zich gisteren uiterst sceptisch over Cliffords getuigenis. “U hebt tien jaar met BCCI in bed geleden en u wilt beweren dat u niet meer heb ontvangen dan een aai over uw rug”, zei de republikeinse afgevaardigde Roth. En volgens zijn collega Wylie uit Ohio zijn er “volop aanwijzingen” dat Clifford en Altman op de hoogte waren van de uitgebreide relatie tussen First American en BCCI.

Het rapport van de commissie beschuldigt de twee, die tevens voor BCCI lobbyden en die bank van jurisch advies voorzagen, ook van het behalen van miljoenenwinsten door de handel in aandelen met voorwetenschap. BCCI leende de twee in 1987 15 miljoen dollar om aandelen te kopen die zij in '87 en '88 met grote winst weer verkochten. Commissie-voorzitter Gonzalez, een Democraat uit Texas, zei dat Clifford ten minste 11,3 miljoen dollar aan de transactie overhield en Altman 5,6 miljoen.

Clifford voerde een anderhalf uur durend en vaak welsprekend verweer tegen de beschuldigingen. Hij beweerde de positie van "chairman' bij First American op 75-jarige leeftijd niet te hebben aanvaard om het geld. Hij had zichzelf “willen testen” om te zien of hij na een carrière van 50 jaar als vooraanstaand jurist en politiek adviseur nog een nieuwe uitdaging aankon. “Ik zou er veel voor over hebben gehad als iemand mij in 1984 had verteld om wat voor operatie het eigenlijk ging. Ik had er alles voor over gehad als ik niet had hoeven ondergaan wat me het afgelopen jaar is overkomen.”

Clifford en Altman hebben hun functie bij First American vorige maand opgegeven onder druk van de Federal Reserve. De centrale bank heeft BCCI opdracht gegeven zijn meerderheidsbelang (60 procent) in First American af te stoten.

Twee Amerikaanse senatoren, onder wie John Kerry die al jaren bezig is met een onderzoek naar BCCI's acitiviteiten, hebben de heerser van Abu Dhabi en groot-aandeelhouder van BCCI, sjeik Zayed, gevraagd twee topfiguren van de omstreden bank te mogen horen. Afgelopen weekeinde heeft de regering van Abu Dhabi een dertigtal BCCI-bestuurders voor politieverhoor opgepakt. Een aantal van hen is kort erna kennelijk weer op vrije voeten gesteld. Onder de gearresteerden zouden zich ook de vroegere en de laatste president-directeur van BCCI, de Pakistani Swaleh Naqvi en Zafar Iqbal, bevinden.

Het ingrijpen van Abu Dhabi kwam als een volslagen verrassing voor de autoriteiten en bewindvoerders die zich momenteel met de BCCI-affaire bezighouden. Het oliestaatje had zich totnutoe uiterst verbolgen getoond over de actie op 5 juli jl. waarbij onder leiding van de Bank of England, in een groot aantal landen de BCCI-kantoren werden gesloten. Elke beschuldiging van fraude bij de bank wees Abu Dhabi aanvankelijk met stelligheid van de hand. (Reuter, AP)

Foto: Clark Clifford, ex-topman van First American, adviseur van vele Amerikaanse presidenten en oud-minister, tijdens de hoorzitting van het Congres: ik heb een beoordelingsfout gemaakt. (Foto AP)