Broeikaseffect wellicht tegengewerkt door atmosferisch stof

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten gaat samen met het Amerikaanse zusterinstituut Brookhaven National Laboratory (BNL) en met de Universiteit van Wenen onderzoeken wat de invloed van stofdeeltjes in de lucht is op temperatuurveranderingen op aarde.

Stofdeeltjes in de lucht weerkaatsen het zonlicht. Dit is vooral te merken op zomerse dagen wanneer het zonlicht wordt getemperd door luchtverontreiniging. Deze stofdeeltjes vormen ook de kernen van wolkendruppels die op hun beurt het zonlicht weerkaatsen.

Vooral door verbranding van fossiele brandstoffen neemt het aantal stofdeeltjes in de atmosfeer de laatste decennia toe. Daardoor wordt nu meer zonlicht weerkaatst dan vroeger. Als gevolg daarvan zou de temperatuur zoveel kunnen dalen dat de te verwachten temperatuurstijging als gevolg van het broeikaseffect daarmee zelfs teniet wordt gedaan.

Dit is het eerste grote onderzoek op dit terrein, het gaat zes jaar duren. Er wordt gebruik gemaakt van meetvliegtuigen en speciale wolkenkamers waarin kunstmatig wolken worden gemaakt.