Bosch en Keuning 8 procent omhoog

Het uitgevers- en drukkersbedrijf Bosch en Keuning uit Baarn heeft in de eerste helft van 1991 de winst met 8 procent zien groeien tot 1,46 miljoen gulden.

Het resultaat vóór belastingen steeg met hetzelfde percentage tot 2,23 miljoen gulden.

De omzet nam met 7,5 procent toe tot 40 miljoen gulden. Door het keuzedividend en een extra aandelenuitkering over 1990 is het aandelenkapitaal met 6 procent uitgebreid. De winst per aandeel over het hele jaar zal evenwel ten minste gelijk blijven.