Andriessen wil niet meer winkels open op zondag

DEN HAAG, 12 SEPT. Minister Andriessen (economische zaken) voelt niets voor een uitbreiding van het aantal zondagen waarop de winkels open mogen zijn. “Ik wil de zondag echt bijzonder houden”, zei de minister tijdens het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe winkelsluitingswet.

Een grote meerderheid van de kamer sprak zich gisteren uit voor uitbreiding van het aantal van vier zondagen waarop winkels volgens het wetsontwerp open mogen zijn. De PvdA diende een amendement in om het aantal te verhogen naar acht, de VVD wil een verhoging naar negen. Alleen de christelijke partijen verzetten tegen een uitbreiding van het aantal open zondagen. De SGP vroeg het openhouden van winkels op zondag helemaal te verbieden. Minister Andriessen zei voor dit standpunt begrip te kunnen opbrengen, maar hield vast aan het aantal van vier.

De niet-christelijke partijen vinden dat aantal echter niet genoeg en zullen volgende week bij de stemming over het wetsontwerp vasthouden aan hun amendementen. Voor het overige ging de Kamer in grote lijnen akkoord met de nieuwe winkelsluitingswet. Daarin wordt bepaald dat winkels door de week tot half zeven, en op zaterdag tot zes uur open mogen blijven.

Het wetsontwerp is het resultaat van een compromis dat begin dit jaar werd bereikt tussen minister Andriessen en alle bij het winkelbedrijf betrokken belangenorganisaties. Al jaren gaan stemmen op de winkels 's avonds langer open te houden. Zo wilde PvdA dat winkels ook 's avonds van zes tot negen de kans moeten krijgen om open te blijven, waarbij de winkeliers de tijden zelf zouden mogen invullen. D66 had daarentegen een wetsvoorstel ingediend waarin de winkels de mogelijkheid krijgen om tot zeven uur 's avonds open te blijven.

Al deze voorstellen stuitten echter op heftig verzet van de vakbonden van winkelpersoneel. In overleg met de minister werd toen het compromis bereikt van sluiting om half zeven door de week, en zes uur op zaterdag. Tevens werd de maximaal toegestane openingstijd verruimd van 52 naar 55 uur per week. Alleen de Dienstenbond van de FNV bleef tegen.

Een amendement van D66, waarin wordt aangedrongen de sluitingstijd alsnog te verruimen naar zeven uur, kreeg slechts steun van de VVD. Een amendement waar zich wel een meerderheid op aftekent is het voorstel van VVD en PvdA voor een versoepeling van de mogelijkheid om avondwinkels te openen. In de wetswijziging wordt uitgegaan van één avondwinkel op 20.000 inwoners. Het amendement bepleit één winkel op 15.000 inwoners. Ook hiertegen sprak minister Andriessen zich uit.