Ziektekostenfusie van Nuts met Delta Lloyd en Aegon

De Delta Lloyd Verzekeringsgroep uit Amsterdam en Nuts Ziektekostenverzekering uit Den Haag intensiveren de dit voorjaar begonnen gesprekken over samenwerking tussen beide verzekeraars op het gebied van ziektekostenverzekering.

Eerder dit jaar waren er gesprekken tussen Nuts en Aegon over aaneensluiting. Hierbij zal Delta Lloyd zich aansluiten.

Het geplande samengaan tussen Nuts, Aegon en Delta Lloyd zal een ziektekostenverzekeraar opleveren met totaal 625.000 verzekerden en een premievolume van 700 miljoen gulden. Daarnaast wordt tussen 500 en 600 miljoen gulden AWBZ inkomsten gegenereerd, zodat het premie-inkomen van de op te zetten zorgverzekeringscombinatie onder het nieuwe stelsel kan uitkomen op ongeveer 1,8 miljard gulden. Nuts telt momenteel 300.000, Aegon 200.000 en Delta Lloyd ongeveer 125.000 verzekerden.