Winstdaling bij Koppelpoort

Koppelpoort, leverancier van onder meer grondverzet- en wegenbouwmachines, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een winst vóór belastingen geboekt van 1,4 miljoen gulden.

In de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar beliep de winst 1,6 miljoen gulden. De omzet daalde in het eerste halfjaar van 30 miljoen tot 27 miljoen gulden. In 1990 realiseerde Koppelpoort een winst van 2,9 miljoen gulden bij een omzet van 58 miljoen gulden.

De directie waagt zich niet aan een uitspraak over het gehele boekjaar en zegt dat er teveel onzekerheden bestaan.

Een onbekende koper heeft inmiddels een kwart van het uitstaande aandelenkapitaal verworven. In beurskringen wordt verondersteld dat dit de eigen toeleverancier, het Duitse Orenstein & Koppel is.

In de speciaal bijeengeroepen aandeelhoudersvergadering van Koppelpoort vorige week zei plaatsvervangend directeur Lettenboer dat er geen bod op de onderneming is binnengekomen en dat hij ondanks naspeuringen niets over de identiteit van de mysterieuze grootaandeelhouders wist te melden.

Aandelen Koppelpoort Holding, die in januari van dit jaar nog op een koers van 250 gulden werden verhandeld, bereikten begin vorige maand een top van 420 gulden om daarna geleidelijk terug te vallen tot een niveau van even onder 400 gulden.