Winst Grolsch met 6 pct verbeterd

De winst van bierbrouwer Grolsch is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1990 gestegen met 6,1 procent van 11,7 miljoen tot 12,4 miljoen gulden.

De omzet ging met 70 procent omhoog van 214,5 miljoen naar 365,8 miljoen gulden. Grolsch tekent hierbij aan, dat de uitkomsten van de overgenomen Duitse brouwer Wicküler per 1 januari zijn meegenomen.

Grolsch bericht dat de winstgroei voor heel 1991 de winsttoeneming van het eerste halfjaar zal evenaren en dat dat dan ook zal resulteren in een voortgaande stijging van de winst per aandeel.

Het bedrijfsresultaat is in de eerste zes maanden met 6,1 procent gestegen van 16,6 miljoen naar 17,6 miljoen gulden. Door lagere rentebaten daalde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen van 21,4 miljoen naar 19 miljoen gulden.

De pilsafzet in Nederland en Noordrijnland-Westfalen stond in de eerste helft van het jaar wat onder druk door de minder gunstige weersomstandigheden, waarbij mei en juni zelfs uitzonderlijk slecht waren. Daar kwam bij dat door de Golfoorlog de belastingvrije verkopen gedurende vrijwel een maand nagenoeg stil lagen en dat het carnaval op de meeste plaatsen geen doorgang vond. De afzet van alcoholvrij bier in Nederland bleef zich positief ontwikkelen.

De beurskoers van Grolsch op het Damrak daalde vanochtend met 0,60 gulden naar 179,40 gulden.