Uitstel debat over restauratie van doek Newman

AMSTERDAM, 11 SEPT. De raadscommissie voor cultuur in Amsterdam zal op zijn vroegst op 9 oktober spreken over de restauratie van het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III van Barnet Newman.

De behandeling van het onderwerp, dat oorspronkelijk vanmorgen was gepland, is uitgesteld omdat wethouder M. Baak eerst een rapportage wil afwachten van een interne commissie van het Stedelijk Museum. Zij schrijft dat in een brief aan de commissie.

Zij zal de directeur van het museum, W. Beeren, verzoeken in de commissievergadering toelichting te geven. Het raadslid E.C. Bakker (D66) heeft vanmorgen gepleit voor een openbare vergadering waarin ook alle financiële aspecten van de restauratie ter sprake komen. Ook wil hij weten wie er zitting hebben in de commissie die het rapport opstelt.