Tankstations aan het werk voor milieu

ROTTERDAM, 11 SEPT. Alle Nederlandse tankstations zullen hun bodem moeten controleren en zonodig saneren om aan nieuwe milieueisen te voldoen. Ook zullen zij preventieve maatregelen moeten treffen zoals het aanleggen van lekvrije bestrating en dampretour-systemen, waarmee de schadelijke dampen die bij het tankproces vrijkomen, worden opgevangen.

Dit staat in het werkprogramma milieumaatregelen dat minister Alders (Milieubeheer) en het betrokken bedrijfsleven gisteren hebben ondertekend. De kosten (1,5 miljard gulden) zullen worden betaald uit de reguliere exploitatie van de tankstations. Daartoe zal waarschijnlijk de brandstofprijs aan de pomp met een halve cent per liter worden verhoogd. Het saneringsprogramma moet in ongeveer 8 jaar zijn voltooid.

Ongeveer 1.000 van de 6.200 Nederlandse tankstationhouders zullen de investering niet kunnen opbrengen en mogelijk hun bedrijf moeten sluiten.

Niet bekend