Stijging ziektekosten groter dan geraamd door ministerie

DEN HAAG, 11 SEPT. De kostenstijging in de gezondheidszorg is dit jaar hoger dan het het ministerie van WVC oorspronkelijk heeft geraamd.

WVC verwachtte een kostenstijging van 3 procent voor 1991, terwijl de Ziekenfondsraad al enkele maanden uitgaat van 7,7 procent. De particuliere ziektekostenverzekeraars verenigd in het KLOZ gingen aanvankelijk uit van 5 procent en komen pas in oktober met cijfers.

Voor de particuliere ziektekostenverzekeraar DEL in Diemen is de kostenstijging aanleiding om de premies van de ongeveer 50.000 aangesloten verzekerden tussentijds met vier procent te verhogen. Deze verzekeraar wordt geconfronteerd met een kostenstijging van 11 procent, met name als gevolg van de duurder geworden ziekenhuisverpleging en de afspraken over de verlaging van de werkdruk in de verpleging en verzorging. Ook de toenemende kosten van geneesmiddelen spelen een rol bij de totale kostenstijging. Ook in de ziekenfondssector doen deze stijgingen zich voor. Volgens een woordvoerder van de Ziekenfondsraad is ziekenhuisverpleging dit jaar 11,2 procent duurder dan vorig jaar - vooral als gevolg van kosten uit voorgaande jaren die pas dit jaar zijn verrekend - en liggen de kosten van geneesmiddelen 6,2 procent hoger.

Niet bekend

De kostenstijgingen in de gezondheidszorg verlopen geheel volgens de verwachtingen van de ziekenfondsen, aldus een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ). Eind vorig jaar werden de toenemende kosten al voorzien. Dat was voor de fondsen reden om de vaste (nominale) premie die ziekenfondsverzekerden naast de inkomensafhankelijke premie afdragen, iets meer te verhogen dan aanvankelijk de bedoeling was.

Het ministerie van WVC maakt op 23 september in het Financieel Overzicht Zorg 1992 onder meer de voorlopige cijfers bekend van de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg over 1991. Ook voor 1990 zat WVC er naast, zo bleek begin juni uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dat jaar stegen de kosten in de gezondheidszorg met 6,6 procent in plaats van de door WVC verwachte 5,6 procent.