Roken

In NRC Handelsblad van 4 september gebruikt dr. H.W.H. Weeda in zijn artikel over roken, getallen uit de Verenigde Staten (van 1984, '85 en '86).

Waarom gebruikt Weeda geen recente cijfers uit ons eigen land? Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert elk jaar opnieuw gedetailleerde gegevens, waaruit blijkt dat er zich de laatste tien jaar in de sterftecijfers van longkanker merkwaardige veranderingen ten goede hebben voorgedaan.

Een voorbeeld. In de leeftijdsgroep "mannen van 35 - 54 jaar' (aantal in 1950: 1.202.584) was in dat jaar de kans om aan lonkanker te overlijden 1 op 3794. In de periode 1950 - 1970 is die kans van jaar tot jaar gestegen tot één op 2580. Na 1972 werd de situatie echter van jaar tot jaar weer beter. En in 1989 was de leeftijdsgroep "mannen van 35-54 jaar' (aantal in 1989: 2.045.474) de kans om aan lonkanker te overlijden één op 3859. In deze leeftijdsgroep is de situatie dus nu, eenenveertig jaar later, zelfs overtuigend gunstiger dan in 1950.

In de leeftijdsgroep "mannen van 55-85+ jaar' doet zich eenzelfde ontwikkeling voor, maar in een trager tempo. De sterftekans is daar, na het dieptepunt in 1982, inmiddels terug op het niveau van 1974 en zal ook dit jaar (1991) weer duidelijk afnemen.

    • G.C.J. Roord Sr