Pronk: vakbeweging prees PvdA

DEN HAAG, 11 SEPT. Volgens minister Pronk (PvdA) van Ontwikkelingssamenwerking is de vakbeweging niet ontevreden met de huidige WAO-voorstellen van het kabinet.

In een interview met het weekblad De Groene Amsterdammer zegt Pronk:

Pronk zegt in het interview dat partijleider en vice-premier Kok de hele zomer overleg heeft gehouden met de vakbeweging. Volgens de minister van Ontwikkelingssamenwerking dienen de huidige acties van de vakbeweging om een goede uitgangsbasis te creëren voor de loononderhandelingen van volgend jaar, zodat de bonden hoog in kunnen zetten.

Pronk is niet te spreken over de manier waarop de PvdA de WAO-plannen heeft gepresenteerd. “Er zijn grandioze fouten gemaakt bij het uitleggen van de WAO-voorstellen en de ontkoppeling. Wim Kok heeft tot drie keer toe namen ons allen gezegd dat iets niet zou gebeuren en het is wel gebeurd. Daar zijn de PvdA-leden verantwoordelijk voor en je kunt je de haren uit de kop trekken over de gang van zaken gedurende de afgelopen maanden.”

Pronk verwacht dat het congres op 28 september spannend wordt: “Kok vraagt een herbevestiging. En de uitkomst is fifty-fifty. Het nieuwe mandaat kan komen en het kan niet komen.” Volgens Pronk “zou het congres heel duidelijk moeten weten dat het niet een kwestie is van: laten we maar doorgaan met regeren, want als er verkiezingen komen wordt de PvdA gehalveerd. Dat is een negatieve beslissing. Het gaat om een positieve beslissing om door te regeren vanuit een vernieuwingsideaal.” Pronk zegt dat "ook de optie van het totale terugtreden van Kok zelf orde geweest. Dat is de reden dat we gezegd hebben: het congres moet spreken'.