Plotseling verlies bij Drukkerij De Boer

Koninklijke De Boer (grafische bedrijven) heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 262.000 gulden.

In dezelfde periode van 1990 was er een winst van 1,15 miljoen gulden. In dit cijfer was een bijzondere bate verwerkt van 0,5 miljoen gulden. Een eerder uitgesproken verwachting dat de winst dit jaar zou uitkomen op het niveau van 1990 (2,5 miljoen gulden) is door de achterstand van de eerste zes maanden achterhaald, zo heeft het bestuur bekend gemaakt. De directie van de Hilversumse drukker kon niet aangeven op welk peil het resultaat dit jaar zal uitkomen.

In het eerste halfjaar is een aantal maatregelen op gang gebracht die zijn gericht op verbetering van de winstgevendheid. De met de aanpassingen gepaard gaande kosten drukken op het resultaat.

De omzet daalde in het eerste halfjaar van 94,3 miljoen naar 92,7 miljoen gulden.