Personeelstekort bejaardenoorden steeds groter

ROTTERDAM, 11 SEPT. Een op de drie bejaardenoorden heeft problemen bij de werving van bejaardenverzorgenden, ziekenverzorgenden en verpleegkundigen.

Dit geldt met name in de Randstad. Dat blijkt uit het rapport "Arbeidsmarktverkenning sector Bejaardenoorden', dat is opgesteld in opdracht van de stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Bejaardenoorden. De bejaardenverzorging nam tot voor kort een relatief gunstige positie in vergeleken met de gezondheidszorg en de thuiszorg die ook met personeelstekort kampen. Die voorsprong loopt echter terug, aldus de secretaris van de stichting, W.E. Wedman. De resultaten van zijn onderzoek onder 1500 bejaardenoorden staan haaks op de conclusies van het rapport "Zorg in het jaar 2000' dat deze zomer is verschenen. Daaruit bleek dat er een potentieel aan verzorgend personeel was dat niet aan de slag kon. Dat mensen gekwalificeerd zijn, wil volgens Wedman niet zeggen dat ze ook willen werken in de gezondheidszorg.