Moskou wil troepen uit Cuba weghalen

MOSKOU, 11 SEPT. De Sovjet-Unie zal spoedig met Cuba besprekingen beginnen over de terugtrekking van elfduizend Sovjet-militairen van het eiland.

Dat heeft Sovjet-president Gorbatsjov vandaag gezegd. Het gaat om soldaten die Cubaanse militairen opleiden.