Meerderheid in Kamer steunt plan voor fusies in het beroepsonderwijs

DEN HAAG, 11 SEPT. De grote fracties in de Tweede Kamer steunen minister Ritzen in zijn streven naar grote instellingen van beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs. Wel zetten zij vraagtekens bij de manier waarop Ritzen deze fusies tot stand wil laten komen.

Dit bleek gisteren bij de plenaire behandeling van de wet op het cursorisch beroepsonderwijs (WCBO) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO). Het samengaan van de honderden instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO), deeltijd-MBO, leerlingwezen, basiseducatie en voormalige "moedermavo's' tot zo'n 60 regionale opleidingscentra (ROC's) zou de tweede grote fusie-operatie in het beroepsonderwijs worden. Op deze manier moet de student een groter en overzichtelijker aanbod aan onderwijs krijgen. Bovendien moet de verbreding de autonomie van de instellingen mogelijk maken.

CDA, PVDA, VVD en D66 onderstreepten allen het belang van de totstandkoming van ROC's. Het CDA wilde daarbij wel de garantie dat het confessioneel onderwijs niet gedwongen wordt te fuseren met scholen van een andere signatuur.

De enige kritiek op het samengaan van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kwam van de kleinere fracties. Zo vroeg Lankhorst (Groen Links) zich af of bijvoorbeeld de sociale functies van basiseducatie en VAVO niet te veel ondergesneeuwd zullen raken door de economische doelstellingen van het MBO. Ook GPV-woordvoerder Schutte sprak van het verschillend karakter van de twee sectoren. Hij noemde de voorliggende wetgeving “een sprong in het duister”.

Naar verwachting zal de vorming van ROC's nog wel even op zich laten wachten. Ritzen liet maandag bij de opening van het MBO-jaar nog weten de fusies zo min mogelijk te willen afdwingen.

Op aandringen van het CDA krijgt het zeshoofdig team dat de fusies moet begeleiden dan ook een minder sterke rol dan bijvoorbeeld de procescoördinatie die de afgelopen jaren de fusies in het MBO begeleidde.