Kamer: ambassade in Baltische staten

DEN HAAG, 11 SEPT. De Kamer heeft gisteren unaniem een motie aangenomen, waarin de regering alsnog om vestiging van een of meerdere ambassades in de Baltische republieken wordt gevraagd.

De VVD diende vorige week de motie in, omdat minister Van den Broek zich “weigerachtig” opstelde. Volgens de minister is er geen geld voor nieuwe diplomatieke posten. De fracties verwierpen dit argument. In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EG en de Nederlandse erkenning zou het besluit van de minister volgens de fracties als een “verkeerd politiek signaal” kunnen worden opgevat.