Hitachi kort op investeringsplannen

Het grootste Japanse electronikaconcern Hitachi heeft zijn voorgenomen kapitaalsinvesteringen in het boekjaar dat eind maart 1992 zal eindigen met twintig procent verlaagd.

Dit in verband met de teruglopende winst en de tegenvallende verkoopcijfers gedurende de eerste helft van het lopende boekjaar.

De investeringsreductie bedraagt omgerekend 850 miljoen gulden op een oorspronkelijke investeringsgrootte van ruim 4,3 miljard gulden.

Over het lopende jaar verwacht Hitachi een winstdaling van 27 procent (voor belastingen).

Ook bij de Japanse branchegenoten Toshiba en NEC zou onder dwang van teruglopende vraag naar hun produkten worden overwogen om de eerder gemaakte investeringsbesluiten te herzien.