Euthanasie weinig gemeld

DEN HAAG, 11 SEPT. Het aantal bij Justitie gemelde gevallen van euthanasie blijft nog steeds achter bij het werkelijke aantal.

Uit het vanmiddag gepubliceerde jaarverslag van de procureurs-generaal blijkt dat artsen tot 1 augustus dit jaar in 415 gevallen daadwerkelijk de autoriteiten van in kennis stellen. Gisteren maakte de Commissie Remmelink bekend dat er in Nederland jaarlijks ongeveer 2.300 keer euthanasie wordt toegepast.

Het aantal euthanasiemeldingen is sprongsgewijs toegenomen sinds in november vorig jaar een nieuwe meldingsprocedure voor euthanasie van kracht werd.

Staatssecretaris Simons (WVC) lijkt voorstander van het uit het strafrechtelijke circuit halen van euthanasie. In zijn toespraak gisteren bij de presentatie van het rapport van de Commissie Remmelink zei de staatssecretaris dat euthanasie een “respectvolle medische handeling” hoort te zijn, waar “volstrekt niet de geur van illegaliteit aan hoort te k.

Dat euthanasie binnen het kabinet gevoelig ligt, werd gisteren gellustreerd toen minister Hirsch Ballin (justitie) de tekst van de toespraak van Simons wijzigde. De staatssecretaris had oorspronkelijk willen zeggen dat euthanasie mede dient om “vorm te geven aan verantwoorde zelfbeschikking in de verschillende fases rond het levenseinde”. Hirsch Ballin schrapte het woord “zelfbeschikking” en verving dit met de neutrale term “besluitvorming”. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer besloot gisterenmiddag in navolging van het CDA pas te reageren op het rapport zodra het kabinetsstandpunt er is.

Uit het rapport van de commissie Remmelink blijkt dat euthanasie in de meeste gevallen (1550) wordt uitgevoerd door de huisarts. In tachtig procent van de gevallen gaat het om patiënten die lijden aan kanker. In één derde van de in totaal 130.000 sterfgevallen in Nederland is er bij het overlijden geen medische beslissing aan de orde omdat de dood in die gevallen plotseling intreedt. In ruim 49.000 gevallen heeft de arts wel een beslissing genomen waarbij hij er “tenminste rekening mee heeft gehouden dat daardoor het levenseinde werd bespoedigd”. Van euthanasie is echter slechts sprake wanneer het leven opzettelijk en op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt wordt beëindigd. In dit verband is het opmerkelijk dat jaarlijks ruim duizend keer euthanasie wordt toegepast zonder uitdrukkelijk verzoek. De commissie Remmelink vindt dat ook voor die gevallen de meldingsprocedure euthanasie moet gelden.