Delors: G-7 moet USSR snel helpen met voedsel

ROTTERDAM, 11 SEPT. Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft de G-7, de groep van zeven sterkste industrielanden in de wereld, opgeroepen de Sovjet-Unie snel twee miljard dollar te geven waarmee het land voedsel kan kopen bij haar voormalige satellietstaten in Oost-Europa.

Delors deed zijn oproep vandaag in het Europese Parlement in Straatsburg. Als het Westen de Sovjet-Unie niet te hulp schiet, dreigt Jeltsin net zo impopulair te worden als Gorbatsjov, waarschuwde Delors, die zich expliciet richtte tot de Verenigde Staten, Japan en Canada, die met Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië tot de G-7 behoren. Delors wees erop dat 78 procent van de hulp aan Oost-Europa en 80 procent van de technische hulp aan de Sovjet-Unie afkomstig is van de EG.

[Komend weekeinde komen op uitnodiging van Duitsland vertegenwoordigers van de G-7 bijeen in Dresden om te overleggen hoe de liquiditeit van de Sovjet-Unie kan worden zeker gesteld. Duitsland is de grootste crediteur van de Sovjet-Unie, die een buitenlandse schuld heeft van naar schatting 64 miljard dollar, waarover het land dit jaar ongeveer 15 miljard dollar moet betalen aan rente en aflossing.] Onze correspondent in Moskou voegt hieraan toe: Europees Commissaris Frans Andriessen sprak vanmorgen anderhalf uur met de Russische premier Ivan Silajev, tevens voorzitter van de nieuwe interim-regering van de hele Sovjet-Unie, over de mogelijkheden voor extra hulp. De EG heeft eerder dit jaar 250 miljoen Ecu aan voedselhulp beloofd en 400 miljoen Ecu kredietfaciliteiten. Voor volgend jaar is nog eens een half miljard gereserveerd op de begroting van de EG. Maar de uitvoering hiervan is tot nu toe op problemen gestuit omdat de Sovjet-Unie vooralsnog niet bij machte is de hulp te absorberen. Met name het distributie-apparaat is dermate slecht geworden dat het volgens Andriessen geen zin heeft de kraan ongecontroleerd open te zetten. “We moeten eerst een goede structuur helpen opzetten”, aldus de vice-voorzitter van de Europese Commissie.

De nieuwe Sovjet-miinister van buitenlandse zaken, Boris Pankin, heeft vandaag gezegd dat het nu aan het Westen is om de Sovjet-Unie te helpen. Hij zei te hopen op humanitaire hulp in de vorm van medicijnen en voedsel.

Bij de opening van de CVSE gisteren in Moskou riep ook president Gorbatsjov het Westen op de Sovjet-Unie economische hulp te geven.