Beide partijen "teleurgesteld'; Kabinet komt vakbeweging niet tegemoet

DEN HAAG, 11 SEPT. Het gesprek tussen kabinet en vakbeweging gisteren heeft niet geleid tot een bijstelling van de Ziektewet- en WAO-maatregelen. Het kabinet houdt vast aan beperking van duur en hoogte van de WAO-uitkering.

Gisteravond typeerden minister-president Lubbers en vice-premier Kok beiden het gesprek als “nuttig” en “constructief”, maar noemden de afloop “teleurstellend”.

De voorzitters van de vakcentrales FNV, CNV en MHP waren “diep teleurgesteld” en verklaarden dat het kabinet “blijkbaar kiest voor een forse breuk met de vakbeweging”.

CNV-voorzitter Hofstede hekelde de “verkrampte” en “halstarige” opstelling van het kabinet. Hij noemde de uitnodiging van PvdA-minster Kok (financiën) “een loos gebaar”. Volgens Hofstede “verzamelt Kok munitie voor het PvdA-congres van eind september, zodat hij de zwarte piet bij de vakbeweging kan leggen”.

FNV-voorzitter Stekelenburg legde de schuld voor het mislukken van het overleg bij CDA-minister De Vries (sociale zaken). “De boekhouder heeft toch gewonnen; dat is dus De Vries.” Stekelenburg suggereerde dat minister Kok wel tot concessies bereid was. “Hij poogde na te gaan of er wat rek zat.” De PvdA-leider wilde dat bevestigen noch ontkennen.

Minister Pronk (PvdA) verklaart vandaag in een interview met De Groene Amsterdammer dat de vakbeweging intern heeft laten weten niet ontevreden te zijn met de kabinetsmaatregelen. “Een vooraanstaande vertegenwoordiger van de vakbeweging - ik noem geen namen - heeft tegen ons gezegd: "Jullie (de PvdA, red.) hebben er meer uitgesleept dan we voor mogelijk hadden gehouden.' ”

Na het drie uren durend gesprek bleek dat de vakbeweging bereid was te praten over een nieuwe WAO - “op basis van een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tusssen overheid, werkgevers en werknemers” - op voorwaarde dat het kabinet de ingreep in duur en hoogte van de WAO van tafel haalt. Verder wil de vakbeweging twee tot drie jaar alle kaarten zetten op maatregelen om de groei van het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen.

Minister-president Lubbers zei dat het kabinet niet de vrijheid heeft dat “risico” te nemen. “Uit bestuurlijk oogpunt kan dat niet.”

Pag.3 : WAO-Gesprek; 'Geen alternatief voor WAO-besluit'

De plannen van de vakbeweging noemde Lubbers “fragmentarisch” en geen duidelijk alternatief. Het zou bovendien volgens Lubbers “onzekerheid en onduidelijkheid” creëren als het kabinet het WAO-besluit wéér zou bijstellen. Alleen als er “een hele goede reden” is, moet het kabinet daartoe overgaan.

Het is volgens Lubbers jammer dat de meningsverschillen met de vakbeweging niet konden worden overbrugd. “Toch is het goed dat over en weer de mogelijkheden zijn verkend.”

Minister Kok constateerde dat de brug die het kabinet heeft genomen, voor de vakbeweging “één brug te ver is”. Ook stelde hij vast dat de vakbeweging niet concreet wilde aangeven wat zij willen doen als volume-maatregelen onvoldoende opleveren. “het is jammer dat het verschil van mening blijft”, zei Kok “maar in het leven moet je er soms mee verzoenen dat je elkaar niet kunt overtuigen”.

Stekelenburg en Hofstede concludeerden dat het kabinet een “fantastische kans” heeft laten liggen om het verziekte maatschappelijk klimaat te herstellen. Stekelenburg zei dat overleg met het kabinet over loonmatiging en werkgelegenheid op dit moment “niet erg veel zin heeft”.

Minister De Vries heeft vanmorgen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het gesprek met de vakbeweging. De minister van sociale zaken schrijft dat “indien de ontwikkeling van het aantal WAO'ers mede door de effecten van het voorgenomen beleid meevalt, er ruimte ontstaat om een verzachting aan te brengen in het voorgestelde uitkeringsregime met name voor de huidige uitkeringsgerechtigden”.

Op initiatief van het Kamerlid Rösemoller (Groen Links) wordt vanmiddag in de Kamer gedebatteerd over het mislukte overleg met de vakbeweging.