Zeelandbrug wordt pas in 1996 tolvrij

MIDDELBURG, 10 SEPT. De Zeelandbrug wordt niet in 1993 tolvrij gemaakt, maar pas in 1996.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit gisteren bekendgemaakt. De verbinding tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland had eigenlijk al jaren geleden tolvrij gemaakt moeten worden, maar door financiële tegenvallers werd het besluit steeds uitgesteld. Na verhitte discussies besloten de Staten vorig jaar, vlak voor de verkiezingen, de tolheffingen in 1993 af te schaffen. Gedeputeerde J. Hennekeij meldde gisteren dat dit tijdstip financieel niet haalbaar is. Volgens hem is sinds vorig jaar onder meer gebleken dat het onderhoud aan de brug zeventig procent duurder is dan gepland. De Staten hebben om nadere uitleg gevraagd.