Vestiging bedrijven verdeelt overheden

AMSTERDAM, 10 SEPT. Provincies torpederen herhaaldelijk de vestiging van nieuwe bedrijven, terwijl de gemeente daarvoor al een vergunning heeft gegeven. Dit zou met name buitenlandse bedrijven kopschuw hebben gemaakt.

Dat is de mening van ing. F.F.A. Diekstra van ingenieursbureau Starke Diekstra - een van de drie grotere projectmanagers en bouwconsultants in Nederland. Een van de voorbeelden is de gemeente Zoetermeer. Deze gemeente toonde zich vanochtend in een commentaar woedend op de provinciale staten van Zuid-Holland. De Provinciaal Planologische Dienst van Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd geen vergunning te verlenen aan de vestiging van Toshiba Medical Systems Europe in Zoetermeer. De vestiging zou meer parkeerplaatsen hebben dan in de nieuwe richtlijnen van het Rijk toelaatbaar wordt geacht om het autoverbruik terug te dringen.

In de praktijk van Diekstra is het in de afgelopen maanden in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland voorgekomen dat de provincies bezwaarschriften indienden, nadat de gemeente reeds toestemming had gegeven. Een Japanse opdrachtgever van Diekstra in het oosten ven het land, die niet met name genoemd wil worden, heeft overwogen van de investering af te zien.

Een woordvoerder van Toshiba Medical Systems Europe zegt vast te willen houden aan een Nederlandse locatie wanneer Zoetermeer afvalt. Dit bedrijf heeft momenteel een vestiging in Delft en wil een kantoor laten bouwen aan de snelweg Utrecht-Den Haag in Zoetermeer. Er moeten 250 personeelsleden in gehuisvest worden. Ineens is het onzeker geworden of de verhuizing naar Zoetermeer doorgang kan vinden.

Volgens de gemeente Zoetermeer is er in de regio Den Haag geen andere locatie te vinden die voldoet aan de eisen van Toshiba. “Bij afwijzing van de locatie gaan de 250 arbeidsplaatsen verloren voor de regio Den Haag”, aldus een woordvoerder van Zoetermeer.

Een voorbeeld geeft ook de gemeente Zeist, waar onlangs "discussie' is geweest over de vestiging van het Britse bedrijf Glaxo aan de snelweg A 28. In de vestiging moeten meer dan 300 werknemers aan de slag. Nadat de gemeente Zeist de vergunning had gegeven, bestelde de aannemer materiaal. Toen kwam de provincie Utrecht met een bezwaarschrift. Door een zogenoemde Arob-procedure kon Glaxo in Zeist alsnog aan de slag.