TBC geeft gevangenis problemen

DEN HAAG, 10 SEPT. In het huis van bewaring in Scheveningen worden wegens een geval van open tuberculose voorlopig geen nieuwe gevangenen opgenomen. Om dezelfde reden is de Raadkamer Gevangenhoudingen van de Haagse rechtbank gedwongen zitting te houden in het huis van bewaring over het al of niet verlengen van detenties. “Er mag geen gedetineerde meer het Huis van Bewaring in of uit”, zegt officier van justitie mr H.M. Vos. “Ook de politie mag er voorlopig niet komen. Advocaten die hun cliënten willen bezoeken doen dat op eigen risico.”

Volgens Vos heeft de Meervoudige Kamer vandaag de zittingen gewoon in het Paleis van Justitie afgewikkeld omdat de “afstand tot de verdachte meer dan één à anderhalve meter is”. “We kunnen op het ogenblik geen nieuwe verdachten in het Huis van Bewaring onderbrengen. Het kan dus betekenen dat mensen wat eerder op vrije voeten komen dan wij eigenlijk wenselijk vinden”, aldus mr. Vos.

Het geval van open tbc werd vorige week bekend. Volgens de directeur van het huis van bewaring, A.N.G. van den Broek, wordt iedere verdachte die binnenkomt via een Mantoux-reactie getest op tuberculose. Het is de tweede keer dit jaar dat een geval van open tuberculose in het huis van bewaring is ontdekt. De eerste keer waren de gevolgen vrij overzichtelijk omdat de patiënt steeds in hetzelfde cellenblok verbleef. Het pas ontdekte geval zou meer gevolgen kunnen hebben omdat de man, die sinds juni wordt vastgehouden, contacten door de hele inrichting heeft gehad. Omdat medegevangenen en personeel al die tijd in contact zijn geweest met de geïnfecteerde hebben de ruim 200 personeelsleden en de 260 gedetineerden inmiddels ook een Mantoux-injectie gehad van de afdeling tuberculose-bestrijding van de Haagse GG en GD.

Pag 3:

Tbc-draaiboek gereed

Een woordvoerster van het ministerie van justitie wijst er op dat regelmatig gevallen van open tbc voorkomen in huizen van bewaring. Eerder dit jaar waren maatregelen nodig in Breda, Hoorn en Haarlem. “Wij hebben daar hele draaiboeken voor. Paniek is nergens voor nodig. Tuberculose is heel goed te behandelen.”

Het draaiboek voorziet onder meer in het opsporen van inmiddels ontslagen of overgeplaatste gevangenen, die worden aangeraden alsnog naar de huisarts of de GG en GD te gaan voor een test. Ook politie-personeel op Schiphol wordt gewaarschuwd als het om een geïnfecteerde gaat met wie de agenten contact hebben gehad. In dit geval gaat het om een verdachte die voor zijn arrestatie al in Nederland was.

Geneeskundig inspecteur bij justitie, de arts Th. J. de Man stelt dat het aantal gevallen van open tbc in gevangenissen en huizen van bewaring in 1990 is toegenomen. “Maar dat zegt niet zoveel. Een aantal jaren geleden was er ook een toename. De cijfers zijn te klein om uitspraken over mogelijke tendenzen te doen. Je kunt en moet je wel afvragen of die stijging mogelijk aan "import' te wijten is. Dat lijkt waarschijnlijk, maar de praktijk spreekt dat tot nu toe tegen.”

In combinatie met aids - in Nederlandse gevangenissen bevinden zich volgens de inspecteur enkele honderden mensen die met het aidsvirus zijn besmet - kan tuberculose door een verzwakt afweerapparaat wel direct levensbedreigend zijn. “Ik vrees daar nu niet zo voor, omdat al die personen nog geen duidelijke Aids hebben. Is dat wel het geval en verkeert de gedetineerde in een preterminaal stadium, dan beveel ik altijd gratie-verlening aan. Dat gebeurt bij mijn weten meestal ook. De persoon in kwestie is dan door hogere instanties al voldoende gestraft.”