Slechte kunst wekt, net als goede kunst, emoties ...

Slechte kunst wekt, net als goede kunst, emoties op. In sommige kunststromingen is het onderscheid onduidelijk, omdat men zich als doel heeft gesteld de emoties van slechte kunst op te wekken.

C. van Reeuwijk, Technische Universiteit Delft

In de academische publikatielectuur zou enige zelfcensuur, wat betreft het laten verschijnen van nagenoeg gelijkluidende artikelen, de informatiestroom inkrimpen, maar zeker niet beperken.

J.A. Larbi, Technische Universiteit Delft

Milieu-technologische ontwikkelingen zoals hergebruik van grondstoffen en verwerking van afvalstoffen, hoe belangrijk ook, vormen niet de ultieme oplossing van het afvalstoffenprobleem. Deze ontwikkelingen zijn slechts van groot belang voor de samenleving wanneer ze uiteindelijk gepaard gaan met een beheersing van de nog immer groeiende stroom van afvalprodukten.

Nico Arfman, Rijksuniversiteit Groningen

Slimme meiden kunnen zich niet goed op hun toekomst voorbereiden zolang ze te maken hebben met "domme' regelingen met betrekking tot winkelsluitingstijden en kinderopvang.

N. Ellemers, Rijksuniversiteit Groningen