Samenwerking VNU en omroepen

ROTTERDAM, 9 OKT. Uitgeverij VNU en Avro, KRO, NCRV en Vara zijn in onderhandeling om samen een bedrijf op te richten voor het uitgeven van omroepbladen. De VNU zou daarin voor 50 procent deelnemen.

De omroepen willen voorkomen dat VNU met een eigen omroepblad op de markt komt, zodra de Europese wetgeving dat mogelijk maakt. De omroepbladen van KRO, Avro en Vara hebben al een gemeenschappelijke advertentie-exploitatie. VNU geeft nu met de Avro de Avrobode/Televizier uit.

Het is de omroepen vooral begonnen om het verbeteren van de rendementspositie van de bladen, aldus een woordvoerder van de Vara. Een aantal werkzaamheden dat nu nog door de omroepbladen apart wordt verricht, zoals het vertalen van de buitenlandse programmagegevens, kan gemeenschappelijk worden uitgevoerd.

De bladen zouden zonder samenwerking in moeilijkheden kunnen komen, gezien de stijgende exploitatiekosten, zegt hoofdredacteur P. Lichtenauer van van Avrobode/Televizier. Hij verwacht niet dat de 'spoorboekjes' (de lijsten met programmagegevens) van de betrokken bladen in de toekomst gezamenlijk gedrukt zullen worden. Hierdoor zou de 'identiteit' van het omroepblad in het geding komen.

Het monopolie op de omroepgegevens berust nu bij de omroepverenigingen. Pogingen om dat te doorbreken, stuitten tot nu op een rechterlijk verbod. Deze zomer werd uitgever Magill door de Europese rechter in hoger beroep op grond van het mededingingsrecht in het gelijk gesteld, toen het met een lers programmablad het Britse monopolie van BBC, ITV en RTE wilde doorbreken.

De vraag is echter of een uitgever in Nederland in de toekomst door de Europese rechter in het gelijk wordt gesteld, als die een onafhankelijk omroepblad op de markt brengt. Geen van de individuele omroepverenigingen in Nederland heeft een monopolie per zender op collectieve programmagegevens, evenmin is er een monopolie op de bladenmarkt.