Resultaat Palthe weer licht positief

Palthe heeft de eerste helft van dit jaar afgesloten met een positief resultaat vóór vennootschapsbelasting van 339.000 gulden.

Over dezelfe periode van 1990 leed het bedrijf een verlies van ruim 1 miljoen gulden. De omslag is te danken aan de aanzienlijke verbetering van de gang van zaken bij De Regenboog, de textielveredelingstak van Palthe. In de reinigingssector was het resultaat nagenoeg ongewijzigd, maakte de onderneming bekend.

Gezien de ontwikkeling in het eerste halfjaar blijft Palthe bij haar verwachting dat voor geheel 1991 een bescheiden positief resultaat kan worden geboekt. Vorig jaar was er een verlies van bijna 600.000 gulden, nadat over 1989 nog ruim 6 ton winst was genoteerd.

In de eerste zes maanden veranderde het bedrijfsresultaat van een verlies van 704.000 gulden vorig jaar in een winst van 424.000 gulden dit jaar.