Rapport over euthanasie goed ontvangen

DEN HAAG, 10 SEPT. Het rapport over euthanasie van de commissie Remmelink is over het algemeen positief ontvangen in politiek Den Haag. Ook de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en de artsenorganisatie KNMG toonden zich tevreden over het rapport.

“Het logenstraft alle beweringen dat de toegenomen openheid en het verdwijnen van het taboe rondom euthanasie ertoe leiden dat je je op een hellend vlak begeeft”, zegt het Tweede-Kamerlid Kohnstamm (D66) in een reactie op het euthanasie-rapport. “Integendeel, het heeft geleid tot een praktijk die aanzienlijk zorgvuldiger en kwalitatief hoogwaardiger is.”

Kohnstamm onderstreept dat het initiatief-wetsontwerp van zijn partij de juiste juridische basis kan bieden voor de praktijk die in het rapport wordt beschreven. Bij het kabinet liggen momenteel twee voorstellen: een wetsvoorstel van het vorige kabinet en het initiatief-wetsvoorstel van D66. Euthanasie zou volgens D66 niet strafbaar moeten zijn als de arts aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoet: zo moet de medicus niet alleen de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt hebben, maar ook een collega raadplegen, een schriftelijk verslag bijhouden, contact houden met de omgeving van de patiënt en mogelijke alternatieven bespreken.

Evenals D66 is de VVD zeer te spreken over het rapport. “Het geeft een veel beter inzicht in de praktijk van medische beslissingen rondom het levenseinde en een aantal onjuiste inzichten en vooroordelen worden nu doorgeprikt”, zegt het Tweede-Kamerlid Dees (VVD). Dees onderstreept de noodzaak van wetgeving, “in het belang van de rechtszekerheid van de patiënt, de arts en de verpleegkundigen”. Binnen de VVD bestaat volgens hem “veel sympathie” voor het initiatief-wetsontwerp van D66. De Tweede-Kamerfractie van het CDA wil pas reageren als het kabinet een standpunt over het rapport heeft ingenomen. De PvdA-fractie zou in de loop van de middag met een reactie komen.

In een voorlopige reactie op het rapport zegt een woordvoerder van de artsenorganisatie KNMG verheugd te zijn over de kwaliteit van het rapport. “Duidelijk is nu dat artsen zeer zorgvuldig met euthanasie omgaan.”

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie betoonde zich in een reactie van mr. E.Ph.R. Sutorius “tevreden” met de uitkomsten van het onderzoek. Sutorius waarschuwde wel dat men zich niet moet blindstaren op de cijfers. “Er is nog altijd een behoorlijk aantal artsen die uit vrees voor strafvervolging niet ingaat op een verzoek tot euthanasie.” Volgens Sutorius biedt het rapport voldoende basis snel tot wetgeving te komen.