Parretti woedend op immigratiedienst VS

LOS ANGELES, 10 SEPT. De omstreden Italiaanse financier Giancarlo Parretti is woedend op de Amerikaanse immigratie-autoriteiten, die afgelopen vrijdag na een gesprek met Parretti meedeelden dat zijn verblijfsvisum wordt ingetrokken. Bij zijn aanvraag in 1982 zou Parretti volgends de dienst hebben verzwegen dat hij in Italie tot een gevangenisstraf van 24 maanden was veroordeeld wegens bedrieglijke bankbreuk.

Maar Parretti, nooit bevreesd voor de tegenaanval, heeft nu de Amerikaanse federale regering en de Italiaanse overheid gevraagd een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van de Amerikaanse Immigratie en Naturalisatie Dienst (INS). De mededeling over de intrekking staat volgens Parretti bol van aperte onwaarheden en bevat misleidende en voor hem schadelijke informatie.

In het gesprek met de INS afgelopen vrijdag, dat zeven uur duurde, heeft Parretti alle beschuldigingen over fraude met succes kunnen weerleggen. Op basis van dat gesprek zou hem niet de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd kunnen worden, aldus Parretti's advocaat Harvey Weinrib, die het gesprek met de INS vrijdag heeft bijgewoond. Hij wil dan ook dat de INS een kopie verstrekt van de bandopnamen van het gesprek, waaruit volgens hem de onjuistheden in de mededeling van de INS aan het licht zullen komen.

Parretti zelf zegt in een maandag verstrekte persmededeling dat hij de INS altijd heeft voorzien van iedere informatie over zijn verleden. Hij zegt verder nauwelijks te kunnen geloven dat, luttele momenten nadat hij het gebouw van de INS in Philadelphia vrijdag had verlaten in de veronderstelling dat de zaak uit de wereld was, de INS een medeling van tegengestelde aard zou verstrekken. "Zij wisten dat ik daar niet publiekelijk op kon reageren omdat ik in een vliegtuig op weg was naar Californie, waar ik nu woon en waar mijn kinderen op school gaan. Ik zal met alle mogelijke middelen deze absurde bureaucratische beslissing te lijf gaan en ben ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in het gelijk zal worden gesteld."

Bovendien zet Parretti vraagtekens bij het moment waarop de INS het besluit heeft bekendgemaakt, nu hij voor de rechtbank in Delaware in een juridische strijd is gewikkeld met Credit Lyonnais Bank Nederland. Weinrib noemt in dat verband de mededeling van de INS "opportunistisch, waarschijnlijk strafbaar, terwijl het een aanwijsbare karaktermoord betekent." (ANP)