Optimisme over O-Duitse economie

BONN, 10 SEPT. Minder dan een jaar na de Duitse eenwording is de Oostduitse economie het dieptepunt gepasseerd en aan het herstel begonnen. Dat maakten vertegenwoordigers van de Duitse regering, vakbonden en industrie gisteren bekend na afloop van hun periodieke topberaad in Bonn.

Bondskanselier Kohl, die het overleg voorzat, temperde evenwel het enthousiasme door te waarschuwen voor de ongunstige gevolgen van te hoge looneisen. Hij riep de vakbonden in zowel Oost- als West-Duitsland op hun eisen te matigen. “Vol bezorgdheid constateer ik dat de looneisen flink oplopen. Dat staat in schril contrast tot de stijging van de produktiviteit van Oostduitse bedrijven en brengt nieuwe en bestaande werkgelegenheid in gevaar”.

Volgens Kohl stijgt de orderinstroom al in de bouw en dienstverlening. Zelfs de industriële produktie vertoont tekenen van herstel. Al deze factoren hebben de vooruitzichten van managers duidelijk verbeterd, vooral ten aanzien an de export, aldus de regeringsleider.

Pogingen van de Duitse regering om orders vanuit de Sovjet-Unie met een totale omvang van twaalf miljard mark veilig te stellen, hebben volgens de bondkanselier zeker aan het herstel bijgedragen. Volgens de kanselier heeft de Sovjet-Unie dit jaar al voor negen miljard mark aan orders geplaatst.

Minister van economische zaken, Jürgen Mölleman, beklemtoonde dat een Oostduitse economische groei van tien procent in 1992 “absoluut realistisch is”.

Kohls woordvoerder Dieter Vogel zei dat de bondskanselier niet de enige was die zich optimistisch toonde over de economie in de nieuwe deelstaten. “Alle partijen waren het er over eens dat de Oostduitse economie zich begint te herstellen. We hebben het ergste gehad.” Volgens Vogel zal de Westduitse machine-industrie volgend jaar meer dan zeven miljard mark in Oost-Duitsland investeren en de auto-industrie tussen acht en tien miljard mark.

Het Duitse bureau voor de statistiek meldde gisteren dat de Westduitse inflatie in augustus is gedaald tot 4,1 procent (op jaarbasis) tegenover 4,4 procent in juli - de hoogste in acht jaar, dank zij de belastingverhoging die Bonn de Duitsers oplegde om de eenwording te betalen. In juni bedroeg de inflatie nog 3,5 procent (op jaarbasis). (Reuter, AP, UPI)