Nobelprijswinnaars (2)

Nederland kent in totaal veertien erflaters aan wie de Nobelprijs is toegekend. Deskundigen, zoals Gipman, zullen mij ogenblikkelijk op de vingers tikken en mij erop wijzen dat het er dertien zijn. Immers Bloembergen was ex-Nederlander toen hem de Nobelprijs werd toekegekend. Maar goed, dertien of veertien, het doet er minder toe dan het feit dat Nederland trots mag zijn op zijn zonen aan wie de eer te beurt viel de prestigieuze Nobelprijs in ontvangst te mogen nemen.

Het past PTT Post aan hen wéér eens een postzegel te wijden. Het was september jongstleden namelijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. In 1928 en 1936 werden Lorentz en Kamerlingh Onnes al eens afgebeeld. Lorentz overslaan, zoals Gipman meent, berust dus op een misverstand van zijn kant. Hij heeft volkomen gelijk als hij beweert dat Zernike, Eykman, J. Tinbergen en Van der Meer niet zijn gehonoreerd met een postzegel. Op een omvangrijke emissie waarin ineens eer wordt bewezen aan alle Nederlandse Nobelprijswinnaars zitten de verzamelaars niet te wachten. Integendeel!

Bij de keuze van de af te beelden Nederlandse geleerden heeft spreiding naar universiteit geen enkele rol gespeeld. Het zou een criterium hebben kunnen zijn, maar feit is dat gekozen is voor spreiding van de vakgebieden waarin de prijswinnaars hun sporen hebben nagelaten. Daarmee zijn doublures van vakgebieden in één emissie vermeden. Bovendien is met inachtneming van die beide criteria een chronologische volorde aangehouden. Een ogenschijnlijke vrijage van PTT Post met Amsterdam berust dus zuiver op optisch bedrog.

    • Ptt Post Bv
    • J.W. Bonsing