Marcus Bakker-zaal

In Nederland is men onverstoorbaar doende een zaal in het parlementsgebouw naar Marcus Bakker te vernoemen, aldus Gerrit Komrij (NRC Handelsblad, 4 september).

In dit verband is het interessant nog eens na te lezen hoe Bakker destijds over het parlement dacht. De Waarheid van 3 oktober 1957 bevat een verslag van het debat in de Tweede Kamer over de aansluiting van Nederland bij de Euromarkt. Nadat Bakker heeft gezegd, dat de Euromarkt uitsluitend de belangen van de Amerikaanse en Westduitse monopolisten dient, gaat hij volgens De Waarheid als volgt verder: “de communistische spreker stelde vast, dat als in Nedeland een parlementaire meerderheid voor de invoering van de Euromarkt wordt gevonden, zulks andermaal bewijst hoe weinig het parlement een werkelijke vertegenwoordiging van de volkswil is en dat de zogenaamde parlementaire democratie maar al te dikwijls regeert tegen het volk en tegen het nationale belang in.”

    • H.J. over de Linden