Management Share naar strafbankje van de beurs

ROTTERDAM, 10 SEP. Het Amsterdamse automatiseringsbedrijf Management Share is gedegradeerd tot het niet officiële deel van de beurs, het zogenoemde strafbankje. Gisteren werd het parallelmarktfonds al geschorst en werd de handel van twee dagen doorgehaald.

Volgens het beursbestuur is de maatregel genomen omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan zijn informatieverplichtingen en omdat het opereert met een negatief eigen vermogen. De directie liet vanochtend weten dat het bedrijf werkt met een negatief eigen van vermogen 2,53 miljoen gulden.

In de eerste zes maanden van dit jaar liep het operationele verlies op tot 3,2miljoen gulden. Daarnaast heeft Management Share een eenmalige voorziening van 2,1 mijoen gulden getroffen. Bovendien kampte de onderneming met een "eenmalige last' van 2,7 miljoen, veroorzaakt door oninbare vorderingen. De lasten telden daarmee op tot 8 miljoen gulden, waartegenover slechts 5,47 miljoen gulden eigen vermogen in de boeken stond.

Volgens directeur S.S. Haites is de “verwachting gerechtvaardigd” dat het boekjaar met een positief vermogen kan worden afgesloten. Het management denkt die ommekeer te bewerkstelligen door de verkoop van bedrijfsonderdelen en de deelneming van derden in het softwarehuis.

Directie, ondernemingsraad en commissaris Prof. Mr. Dr. H. Janssen wilden geen verdere toelichting geven op de gang van zaken binnen het bedrijf. De 350 medewerkers werden gisteravond over de precaire situatie rond hun werkgevergeïnformeerd.

Eerder is de financieel-directeur van de onderneming A. Schoenmakers bij het bedrijf vertrokken. De financiële man kwam na zijn vakantie niet meer terug.

Alles wijst erop dat het "reddingsplan' waar de onderneming twee weken geleden op zinspeelde - in ieder geval gedeeltelijk - is gesneuveld. Toen de dramatische daling van het operationele resultaat op 27 augustus bekend werd wilde de onderneming slechts kwijt dat er in de tweede helft van dit jaar een boekwinst van "enkele miljoenen' werd verwacht uit de verkoop van de divisie opleidingen.

Management Share behaalt ongeveer de helft van zijn omzet uit het uitlenen van automatiseerders aan grote bedrijven en instellingen. De markt voor deze zogenoemde "detachering' staat in de laatste jaren onder druk omdat steeds meer aanbieders op de markt zijn verschenen.