Maatregelen tropisch hout stellen teleur

DEN HAAG, 10 SEPT. Terwijl buiten de actie "Hart voor het regenwoud' werd gevoerd, werd binnen door de Tweede-Kamerfracties getracht duidelijkheid te krijgen over het regeringsstandpunt over de aantasting van het tropisch regenwoud.

De aanvankelijke waardering voor de doelstellingen van het kabinet om vanaf 1995 alleen nog duurzaam geproduceerd tropisch hardhout te importeren, maakte al snel plaats voor “teleurstelling” over de concrete maatregelen. Het CDA diende een motie in om een uitvoeringsprogramma op te stellen. De VVD betreurde het dat de Nederlandse regering zo weinig met haar “verstrekkende initiatieven” doet. We zijn het eerste land dat vrijwillig initiatieven neemt en moeten deze "voortrekkersrol' dus profileren. Door overeenkomsten met landen die wel duurzaam produceren, kunnen wij het voorbeeld geven. Ondanks het bezwaar van staatssecretaris Van Rooy dat zulke overeenkomsten “direkt ingrijpen in de markt” werd de motie door de hele Kamer ondertekend.